ثبت نام خادمین افتخاری شهدا

بنیاد شهید و امور ایثارگران رفسنجان در نظر دارد جهت ثبت نام از خادمان افتخاری شهدا و استفاده از ظرفیت آنها در زمینه های مختلف نسبت به جمع آوری اطلاعات ایشان اقدام نماید. متقاضیان محترم میتوانند با تکمیل فرم ذیل ثبت نام نمایند. لطفا دقت نمائید پس از تکمیل فرم حتما دکمه ارسال زده شود.