اطلاعیه

خانواده های جانبازان معزز 25 درصد و بالاتر که تمایل دارند در اردوی
سیاحتی سفید کنار انزلی شرکت نمایند،

جهت ثبت نام در قرعه کشی لطفا از طریق فرم ذیل اسم نویسی نمایند. ضمنا این ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمیباشد.  

شرایط شرکت کنندگان:  4 یا 5 نفر از اعضای خانواده الزاما باید شرکت نمایند و فرزند جانباز مجرد باشد

تاریخ و ساعت پذیرش هتل:

ورود: ساعت 14  1401/12/16

خروج: 10 صبح 1401/12/20

هزینه ایاب و ذهاب (رفت و برگشت): به عهده خانواده میباشد

هزینه غذا و اسکان: به عهده بنیاد شهید

محل اسکان: هتل سفید کنار انزلی

مهلت ثبت نام در قرعه کشی: 1401/12/1

—————————————————–

 


ثبت نام در قرعه کشی جهت اردوی سیاحتی سفیدکنار انزلی

  • فقط جانبازان 25 درصد و به بالا میتوانند ثبت نام نمایند.
  • فرزندان جانبازی میتوانند در اردو شرکت نمایند که الزاما مجرد باشند