اطلاعیه

جانبازان معزز 25 درصد و به بالا که تمایل دارند در اردوی
سیاحتی سفید کنار انزلی شرکت نمایند،

جهت ثبت نام در قرعه کشی لطفا از طریق فرم ذیل اسم نویسی نمایند. ضمنا با توجه به تعداد زیاد جانبازان ثبت نام قطعی نمیباشد.  

شرایط شرکت کنندگان:  فقط شخص جانباز بدون همراه (هتل از پذیرش همراه
جلوگیری مینمایند)

تاریخ و ساعت پذیرش هتل:

 ورود: ساعت 14 بعد از ظهر 1401/10/16

خروج: 10 صبح 1401/10/20

هزینه ایاب و ذهاب (رفت و برگشت): به عهده جانباز

هزینه غذا و اسکان: به عهده بنیاد شهید

محل اسکان: هتل سفید کنار انزلی

مهلت ثبت نام در قرعه کشی: 1401/10/5

—————————————————–


متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .