نام و نام خانوادگی شهیدولادتشهادتتوضیحاتشماره نامه بنیاد شهیدشماره دبیرخانه سیما منظرعکس شهیدعکس تابلوتصویر نامهوضعیت
سردار شهید حاج حسین جعفری پور فردوسیه1331/4/21362/5/17خیابانی بنام شهید نامگذاری گرددpicofile.compicofile.comنامشخص
شهید دندانپزشک احمد هدایت1338/10/301362/12/4خیابان روبروی اداره بیمه سلامت خیابان بعد از جمهوری 1/2picofile.comتکمیل
شهید اکبر محمدزمانی1328/12/201365/10/5.picofile.comنامشخص
سردار شهید حسین شریفی1335/10/171366/1/21تابلو بدون عکس نصب شده است. لطفا عکس دار شود. ادرس: خیابان 17 شهریور کوچه 8picofile.comاقدام ناقص
شهید محمدرضا حسینی نسب1345/4/51363/12/26.42147نامشخص
شهید عباس اناری نوه1337/6/11365/10/04بلوار شهید زینلی (نخل)42147picofile.comنامشخص
ورزشکار شهید مجید پورجهانی1345/1/11365/10/24تابلو ورزشگاه42147نامشخص
شهید علی حسینی نسب1339/8/71365/10/19.42147picofile.comنامشخص
شهید مهدی امراللهی1348/1/151365/10/29شهید مصطفی خمینی 17- مصوب جلسه نامگذاری مورخ 10 بهمن 14021402/11/14 461171402/11/15 2991picofile.comتکمیل
شهید علی امراللهی1341/6/61365/10/4شهید مصطفی خمینی 17- مصوب جلسه نامگذاری مورخ 10 بهمن 14021402/11/14 461171402/11/15 2991picofile.comتکمیل
شهید علی اکبر اکبری نسب1333/1/131363/12/21(سال پیش نصب بوده اما اکنون جدا شده و وجود ندارد) امام علی 121402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
شهید علی ابولی جلال آبادی1346/5/11364/11/22تابلو خیابان وجود دارد ولی فاقد عکس میباشد با جناب اقای مهندس میرزمانی جهت چاپ عکس هماهنگ شده. (داخل خیابان شهید حسینی)1402/11/14 461171402/11/15 2991picofile.comنامشخص
شهید احمد نوربخش1347/4/151398/10/17(تابلو قبلا نصب شده، ولی به علت فعالیت عمرانی جدا شده، عکس تابلو قدیمی که جدا شده بر روی سی دی میباشد) آیت الله هاشمی رفسنجانی 9 فیض 71402/11/14 461171402/11/15 2991picofile.comتکمیل
جانباز شهید علی عباسی راد1333/2/291362/5/8داخل خیابان شهید وجدانی (تابلو وجود دارد ولی بدون عکس میباشد)1402/11/14 461171402/11/15 2991picofile.comنامشخص
نام و نام خانوادگی شهیدولادتشهادتتوضیحاتشماره نامه بنیاد شهیدشماره دبیرخانه سیما منظرعکس شهیدعکس تابلوتصویر نامهوضعیت