وضعیت تابلو شهدای رفسنجان

 نام و نام خانوادگی شهید ولادت شهادت توضیحات فایل عکس شماره نامه بنیاد شهید شماره دبیرخانه سیما منظر وضعیت
شهید محمدرضا حسینی نسب1345/4/51363/12/26.فایل عکس42147نامشخص
شهید عباس اناری نوه1337/6/11365/10/04بلوار شهید زینلی (نخل)فایل عکس42147نامشخص
ورزشکار شهید مجید پورجهانی1345/1/11365/10/24تابلو ورزشگاهفایل عکس42147نامشخص
شهید علی حسینی نسب1339/8/71365/10/19.فایل عکس42147نامشخص
شهید مهدی امراللهی1348/1/151365/10/29شهید مصطفی خمینی 17- مصوب جلسه نامگذاری مورخ 10 بهمن 1402فایل عکس1402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
شهید علی امراللهی1341/6/61365/10/4شهید مصطفی خمینی 17- مصوب جلسه نامگذاری مورخ 10 بهمن 1402فایل عکس1402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
شهید علی اکبر اکبری نسب1333/1/131363/12/21(سال پیش نصب بوده اما اکنون جدا شده و وجود ندارد) امام علی 12فایل عکس1402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
شهید علی ابولی جلال آبادی1346/5/11364/11/22تابلو خیابان وجود دارد ولی فاقد عکس میباشد با جناب اقای مهندس میرزمانی جهت چاپ عکس هماهنگ شده. (داخل خیابان شهید حسینی)فایل عکس1402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
شهید احمد نوربخش1347/4/151398/10/17(تابلو قبلا نصب شده، ولی به علت فعالیت عمرانی جدا شده، عکس تابلو قدیمی که جدا شده بر روی سی دی میباشد) آیت الله هاشمی رفسنجانی 9 فیض 7فایل عکس1402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
جانباز شهید علی عباسی راد1333/2/291362/5/8داخل خیابان شهید وجدانی (تابلو وجود دارد ولی بدون عکس میباشد)فایل عکس1402/11/14 461171402/11/15 2991نامشخص
 نام و نام خانوادگی شهید ولادت شهادت توضیحات فایل عکس شماره نامه بنیاد شهید شماره دبیرخانه سیما منظر وضعیت